قصه های دهه شصتی - شماره 3 #عکس

 
موضوع: عکس مثل الان نبود که بلافاصله ببینی و اگر خوب نبود، تَکرار کنی! ما «تَکرار» نداشتیم...   ما هیچ چیزی برای پُز دادن نداریم، انقدر ما رو سرزنش نکنید... سومین شماره از «قصه‌های دهه‌شصتی» به روایت میثم محمدی