دتکتور دود SHTEC
  • دتکتور دود SHTEC
  • دتکتور دود SHTEC
  • دتکتور دود SHTEC

دتکتور دود SHTEC

265000 تومان

.مناسب جهت نصب در آشپزخانه ها ومحل هایی که احتمال آتش سوزی وجود دارد

توضیحات کالا