چشم الکترونیک ۴۷۶ pro پارادوکس
  • چشم الکترونیک ۴۷۶ pro پارادوکس
  • چشم الکترونیک ۴۷۶ pro پارادوکس
  • چشم الکترونیک ۴۷۶ pro پارادوکس
  • چشم الکترونیک ۴۷۶ pro پارادوکس

چشم الکترونیک ۴۷۶ pro پارادوکس

120000 تومان

این یکی از چشم های الکترونیک با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب است که قابلیت عدم تداخل با امواج RFI , EMI و همچنین دارای میدان دید 11*11 متر است. این چشم الکترونیک مناسب برای اماکنی است که حضور حیوانات موذی در آن مکان رخ نمیدهد.

توضیحات کالا